Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

ROZDZIAŁ V: ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH1

§ 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE KODEKSU CYWILNEGO. §. 2. PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO. § 3. PRZEPISY SZCZEGÓLNE. § 4. ODPOWIE¬DZIALNOŚĆ OSOBISTA FUNKCJONARIUSZA PAŃSTWOWE¬GO. § 5. Z ZAGADNIEŃ PROCESOWYCH.