Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

ROZDZIAŁ VI: WYPADKI KOMUNIKACYJNE

§ 1. UWAGI WSTĘPNE. § 2. PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNI¬KACYJNE (KOLEJE I INNE). § 3. WYPADKI SAMOCHODOWE. § 4. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE. 5 5. WYPADKI LOTNICZE. § 6. PRZEWOŹ MORSKI. § 7. RUCH PIESZY.