Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

ROZDZIAŁ VII: WYPADKI PRZY PRACY

§ 1. UWAGI WSTĘPNE. § 2. PODMIOTOWY ZASIĘG USTAWY. § 3. POJĘCIE WYPADKÓW PRZY PRACY. § 4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU PRACY. § 5. CHARAKTER STOSUNKU PRAWNEGO NORMOWANEGO USTAWĄ. § 6. SPOWODOWANIE WYPADKU PRZEZ PRACOWNIKA. § 7. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. § 8. ŚWIADCZENIA ZAKŁADU PRACY. § 9. WYŁĄCZENIE DAL¬SZYCH ROSZCZEŃ DO ZAKŁADU PRACY. § 10. ŚWIADCZE¬NIA Z PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ. § 11. CHOROBY ZAWODOWE. § 12. POSTĘPOWANIE. § 13. REGRES ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. § 14. PRZEPISY MIĘDZYCZASOWE.