Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

ROZDZIAŁ XI: WYNAGRODZENIE SZKODY NA OSOBIE W OGÓLNOŚCI

§ 1. POJĘCIE SZKODY. § 2. ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAW¬CZE. § 3. MIARKOWANIE WYNAGRODZENIA SZKODY. § 4. PRZYCZYNIENIE SIĘ POSZKODOWANEGO. § 5. ZBYCIE ROSZCZENIA O WYNAGRODZENIE SZKODY. § 6. ROSZCZE¬NIE REGRESOWE. § 7. Z ZAGADNIEŃ PROCESOWYCH.